Biuro Biegłych Rewidentów "AUDYT-BIL", spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul.Gdańska 91 Łódź (90-613)
tel. 637-39-33, 601-695-115, tel./fax. 637-05-19
e-mail: audytbil@audytbil.lodz.net.pl
NIP 727-23-54-856
REGON 471735171